Điều khoản và Chính sách bảo mật

Chúng tôi cam kết những điều khoản bảo mật sau đây sẽ bảo vệ sự riêng tư của người truy cập.

1. Thông tin cá nhân
– Bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, địa chỉ email. Những thông tin này có được khi người truy cập gửi email tham gia chia sẻ, trao đổi tại các chuyên trang của website.
– Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của người truy cập để quả lý tài khoản, thực hiện trao đổi thông tin tương tác khi người truy cập có thắc mắc hoặc bài viết, hình ảnh chia sẻ gởi về địa chỉ email chúng tôi cung cấp.

2. Bảo mật
– Chúng tôi đảm bảo thông tin cá nhân của người truy cập không bị tiết lộ ra ngoài hoặc bị sử dụng vào những mục đích nằm ngoài điều khoản bảo mật.
– Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của người truy cập trong những trường hợp do pháp luật quy định hoặc theo yêu cầu của Tòa án có thẩm quyền.

3. Cam kết
– Chúng tôi không chủ ý thu thập thông tin cá nhân của người truy cập hoặc chỉ thu thập thông tin của người truy cập phục vụ cho việc tương tác với người truy cập hoặc người truy cập chủ động cung cấp thông tin.
– Khi người truy cập cung cấp thông tin cho chúng tôi nghĩa là người truy cập đã hiểu rõ về điều khoản bảo mật của chúng tôi và chúng tôi được phép sử dụng những thông tin đó vì mục đích ghi rõ tại điều khoản bảo mật này.

4. Thay đổi thông tin và điều khoản bảo mật
– Những thông tin cá nhân người truy cập cung cấp sẽ được lưu trữ vô thời hạn.
– Nội dung của Điều khoản bảo mật này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của Công ty.

5. Thông tin liên lạc
Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp, liên hệ hay phản hồi về Điều khoản bảo mật này, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: contact@timdothatlac.com